Részvételi feltételek

Megrendelés, lemondás

 • A megrendelést írásban (fax, online a honlapról, e-mail) kérjük megküldeni, tartalékidőpont megjelölésével.
 • A visszaigazolás márciustól folyamatosan történik.
 • A megrendelő a visszaigazolást követő 8 napon belül foglalóként a részvételi díj 40%- át köteles befizetni és a befizetési bizonylat fénymásolatát faxon megküldeni. Üdülési csekkel történő fizetés esetén az árak kismértékben változnak.
 • A részvételi díj, szállás és étkezési díj foglalón felüli összegét a visszaigazoláson feltüntetett napig vagy a kirándulás, üdülés megkezdése előtti 21. napig kell befizetni.
 • A megrendelés módosítását, lemondását csak írásban fogadjuk el.
 • A megrendelő a kirándulás, üdülés kezdőnapja előtt 22 nappal az igényelt szolgáltatást 10 % lemondási díj (kezelési költség) ellenében módosíthatja ill. mondhatja le.
 • A program kezdőnapja előtti 21-1. napon történő lemondás, módosítás esetén a részvételi díj 40%- a kerül számlázásra.
 • Írásban történő lemondás, módosítás elmaradása ill. meg nem jelenés esetén a megrendelt szállásdíj, az étkezési díj, ill. a részvételi díj 100%- a számlázásra kerül.
 • Amennyiben a módosítás kedvezményeket is érint, úgy automatikusan a módosított adatok szerinti kedvezmény illeti meg a megrendelőt.

Kedvezmények

 • Diákcsoport kedvezmény: minden 21. fő után 1 fő számára a szállás és étkezés ingyenes
 • Rendkívüli diákcsoportos kedvezmény: az elő, közép és utószezonban 100 fő feletti diákcsoport esetén minden 16. fő után 1 fő számára a szállás és étkezés ingyenes
 • Extra diákcsoportos kedvezmény: az elő és utószezonban az egész szálláshely minimum 4 éjszakás foglalása esetén, minden 11. fő számára a szállás ingyenes
 • Családi kedvezmény: a szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén 3 éves korig a szállás és az étkezés ingyenes, 3-10 év között 50% kedvezmény

Házirend

 • A HÁZIREND az üdülőben tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
 • Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
 • A csoportvezető felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért.
 • A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos.
 • Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
 • A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik.
 • A szobákat a lakók maguk tartják rendben. Kérjük, hogy a szobák felszerelési tárgyait ne vigyék ki a házból.
 • Biztonsági okokból a szobákban elektromos készüléket működtetni tilos!
 • A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek.
 • Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni, dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad.
 • A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!
 • A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • A diákok időszakos vagy végleges eltávozásához a csoportvezető engedélye szükséges.
 • Az üdülésből kizárható az a személy, aki
  - bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
  - saját vagy más testi épségét veszélyezteti
  - a szállást 22.00 óra után felnőtt felügyelet nélkül elhagyja
  - 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.
 • Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz.
Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Önök számára és a szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a lehető legjobban teljen el.

Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról

Kedves Olvasó!

Az alábbi weboldalon részletes tájékoztatást olvashat a járvány miatti helyzetben a biztonságos tábor szervezés segítése érdekében

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/140-koronavirus-tajekoztatok

Szívesen vesszük javaslatait, tanácsit, hogy szálláshelyünk minél biztonságosabb legyen az itt tartózkodó vendégek számára.

bővebben »